Kommentaarid puuduvad

Viis nõuannet padelireketi valimiseks

Õige reketivalik on tähtis nii edasijõudnutele kui ka alles alustavatele padelimängijatele. Reketivaliku juures mängivad rolli mitmed aspektid ning tuleks arvestada, et perfektset padelireketit ei ole olemas. Siiski on igaühel võimalus leida enda mänguoskusele ja -stiilile vastav parim reket, mis tekitab hea mängutunde ja võimaldab mängida oma võimete tasemel.

1. Mängutase

Üldiselt jagatakse mängijate mängutase kolmele tasemele: algajad, harrastajad ning edasijõudnud või professionaalid. Igal tasemel lüüakse palli erineva kiiruse ja variatsiooniga! Algajate tasemel on pallikiirus tavaliselt kõige aeglasem ning mängitakse enamasti lamedaid lööke. Edasijõudnute tasemel aga kipub pallikiirus minema kiiremaks ning kasutatakse palju erineva variatsioonide ja vintidega lööke. Paljud reketitootjad märgivad oma toodete kataloogides reketite kõrvale ka taseme, millele nad vastavad. See on väga hea viis, kuidas esmane valik teha.

2. Vastupidavus

Padelireket peaks olema võimalikult kvaliteetne, et tugevatele ja intensiivsetele löökidele vastu pidada. Kuigi padelireket näeb väljapoolt vaadates kui üks tervik, siis tegelikult koosneb see mitmest osast.

Välimine raam ehk profiil on see, mis annab reketile teatud jäikuse ja tugevuse. Löömise ala ja selle sisu, millega palli tabatakse, annab vastavalt oma materjalide kasutusele erineva löögitunde ja -täpsuse. Reketikael koos gripiga moodustavad kolmanda osa, millest mängija kinni hoiab.

Tavapäraselt on reketi raami- ja profiiliosa on see, mis kõige kiiremini kahjustada saab ning kuhu tekivad pahatihti mõrad tänu kokkupuutel seina- või partneri reketiga. Algajate reketid on tihti ehitatud natuke tugevama raamiga, sest alles alustanud mängijatel on reketi üle vähem kontrolli ning tahtmatud kontaktid juhtuvad tihedamini. Tugevam raam tähendab tihtipeale aga  kehvemat löögitunnetust ja odavamat materjalikasutust.

3. Reketi jäikus

Löögiala ja selle sisu on löögitunnetuse ja pallikiiruse puhul väga tähtis osa. Mida vetruvam ja pehmem see on, seda rohkem annab reket pallikiirusele ise juurde, kuid vähendab jõulistel mängijatel kontrolli palli üle. Jäigema sisuga reketid annavad aga mängijale juurde kontrolli, eriti tugevamate löökide puhul. Enamus löögikiirusest tuleb tänu mängijale endale, seega on korrektne löögitehnika jäigema reketi puhul väga oluline. Enamik uued padelimängijad peaksid eelistama pigem pehmemaid reketeid, sest need “aitavad” mängijate löökidele kaasa. 

4. Kaal

Reketid saab suures pildis jagada kahte gruppi – kas kergemateks (alla 370g) või raskemateks (üle 370g). Ei ole kindlat raskust iga mängija jaoks, seetõttu on õige kaaluga reketi valimiseks tähtis reketi proovimine. Kergemate reketitega on lihtsam “manööverdada” ja kiiremini käes liigutada. Miinuseks on see, et löögitugevus väheneb, eriti kui mängija kipub väsima. Raskemat reketit on natuke keerulisem “vibutada”, kuid ta annab rohkem jõudu löögile ja vähendab survet mängija käele. Reketi kaalu puhul, ja selle juures, kuidas me seda kontrollime, mängib tähtsat rolli ka raskuskese jaotus, millest on täpsemalt juttu järgmises punktis. Mängijatele soovitatakse valida raskeim reket, millega mängija tunneb ennast mugavalt.

5. Raskuskese

Raskuskese näitab reketi seda osa, kuhu enamus raskust on koondunud reketi vertikaalteljel. Kui raskuskese on koondunud pigem reketi ülesse, tekitab see isegi kergema kaaluga reketi puhul tunde, nagu oleks tegemist raskemapoolse reketiga. Sellist tüüpi reketid annavad juurde löögile jõudu, kuid panevad rohkem survet mängija randmele ja käele, mis võivad ebakorrektse tehnika ja/või nõrgema käe puhul tekitada vigastusi. Reketid, mille raskuskese on koondunud keskele,

annavad parema tunnetuse reketi üle ja seega ka rohkem kontrolli ja vähem survet randmele ja käele. Kui raskuskese on kandunud reketi alaossa, siis annab see mängijale väga hea kontrolli reketi üle aga vähendab märgatavalt ka jõudu, mis kandub üle löökidesse ehk palli lennukiirusesse. Alles alustavatele mängijatele, aga ka paljudele harrastajatele, soovitame pigem valida allapoole koonduva raskuskesega reket, mis üldjuhul on väljanägemiselt ringikujulised. Teemandikujulistel reketitel on aga üldjuhul raskuskese koondunud ülesse.

Kokkuvõtteks võib öelda, et reketid, mis sobivad sõpradele või mängukaaslastele, ei pruugi sobida teile. Seni kuni mängija tase ja oskused tõusevad, muutub ka õige reketi valik ajas. Need viis nõuannet ei ole kindlasti kuldsed reeglid, mida järgides peaksite reketi valima, kuid loodetavasti annavad need parema ülevaate ja abikäe uue reketi valimisel.

Kirjuta kommentaar